MoMuse - Gemeentelijk Museum van Molenbeek

Mommaertsstraat 2A
1080 Sint-Jans-Molenbeek
  • PMR
  • Food & Drinks

Molem City 1080 heeft een bijzonder rijke en complexe geschiedenis. Logisch dus dat er sinds 2018 een museum aan gewijd is. MoMuse vertelt aan de hand van verschillende thema’s de evoluties en mijlpalen van deze gemeente doorheen de eeuwen.

Bereid je voor om de geschiedenis van de gemeente van Sint-Jans-Molenbeek en het digitaal museum, Micro-Folie, te ontdekken op het ritme van het dansgezelschap JC Choreography.

Foto's: ©Anni Van Parys